სამუშაო შეხვედრა

არჩევნები 2016

პროექტი „გაცნობიერებული არჩევანი–დემოკრატიის ფუნდამეტი“,  დაფინანსებულია ფონდი “ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ”.     პროექტის მიზანია მიზანია 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნებისას, საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები მოქალაქეთა ინფორმირებული არჩევანის ხელშეწყობა; საქართველოს მოსახლეობისათვის 10 რეგიონში მიმდინარე საარჩევნო პროცესების შესახებ ობიექტური და მიუკერძოებელი ინფორმაციის მიწოდება, საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაციის წევრი რეგიონული გაზეთების და  ვებპორტალების, წინასაარჩევნო და საარჩევნო პროცესებში, როგორც დამოუკიდებელი მონიტორის […]

კვირის ფოტო
დონორები და პარტნიორები

logo-sf logo-polonetis-daxmareba logo-rita logo-icfj logo-dc-east