საქართველოს რეგიონული მედია სოფლის განვითარებისათვის

17 მარტსმასშტაბური კონფერენცია და გამოფენა გაიხსნა, რომელსაც საქართველოს რეგიონებიდან 500-მდე დელეგატი დაესწრო.დონორები და პარტნიორები

logo-sf logo-polonetis-daxmareba logo-rita logo-icfj logo-dc-east