პროექტში მონაწილეობის მისაღებად ვიწვევთ ქართული რეგიონული მედიების წარმომადგენლებს

შენი მუნიციპალიტეტი, შენი ხმა!! – ადგილობრივი მედიები ადგილობრივ არჩევნებში პროექტში მონაწილეობის მისაღებად ვიწვევთ ქართული რეგიონული მედიების წარმომადგენლებს: გაზეთებს, პორტალებსა და რადიომაუწყებლებს.  დონორები და პარტნიორები

logo-sf logo-polonetis-daxmareba logo-rita logo-icfj logo-dc-east