პროექტში მონაწილეობის მისაღებად ვიწვევთ ქართული რეგიონული მედიების წარმომადგენლებს

შენი მუნიციპალიტეტი, შენი ხმა!! – ადგილობრივი მედიები ადგილობრივ არჩევნებშიდონორები და პარტნიორები

logo-sf logo-polonetis-daxmareba logo-rita logo-icfj logo-dc-east