„ინფორმირებული საზოგადოება და გენდერული დემოკრატია საარჩევნო პროცესში“.

“ქალთა საინფორმაციო ცენტრი” ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაციის სსიპ „საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის“ მხარდაჭერით ახორციელებს ახალ პროექტს სახელწოდებით „ინფორმირებული საზოგადოება და გენდერული დემოკრატია საარჩევნო პროცესში“.

პროექტის ხანგრძლივობა ექვსი თვეა და მისი მიზანია 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის სოფლად მცხოვრები ქალებისა და გოგონების ინფორმირებულობის გაზრდა ქალთა პოლიტიკური და სამოქალაქო უფლებების რეალიზებისა და საარჩევნო პროცესებში მათი ჩართულობის შესახებ შიდა ქართლის რეგიონში.

This photo taken Sunday, March 2, 2014, shows Azerbaijani Khadija Ismayilova, a reporter for Radio Free Europe/Radio Liberty, in Baku, Azerbaijan. Azerbaijan detained Khadija Ismayilova, a prominent investigative journalist, on Friday whose reporting has often featured the business dealings of top politicians in the country. (AP Photo/Aziz Karimov)კომენტარები სტატიაზე


დონორები და პარტნიორები

logo-sf logo-polonetis-daxmareba logo-rita logo-icfj logo-dc-east