ოზურგეთში ამომრჩეველთა მაღალი აქტივობა დაფიქსირდა

ოზურგეთის #60 საოლქო საარჩევნო კომისიის პირველადი მონაცემებით, ხსენებულ ოლქში მონაწილეობა მიიღო 35 455 ამომრჩეველმა, რაც ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 56,97%-ს შეადგეს საარჩევნო კომისიაში 21 საათისათვის შესულია 10 საჩივარი.

საარჩევნო უბნებიდან მიღებული საარჩევნო ხმების შეჯამება, სავარაუდოდ, 24 საათზე დაიწყება, უბნებიდან შესაბამისი მასალების მიღების შემდეგ.
ალიონი


კომენტარები სტატიაზე


დონორები და პარტნიორები

logo-sf logo-polonetis-daxmareba logo-rita logo-icfj logo-dc-east