ფოთში ამომრჩევლის აქტივობამ 45 პროცენტი შეადგინა

ფოთში, 70-ე საოლქო საარჩევნო კომისიის ოფიციალური მონაცემებით, არჩევნებში 18 578-მა ამომრჩეველმა მიიღო მონაწილეობა, რაც რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 45%-ს შეადგენს. 

ამ დროისთვის, საოლქო კომისიაში 5 საჩივარი შევიდა.

„საჩივრები კენჭისყრის პროცედურულ დარღვევებს ეხება. მას შემდგომ საოლქო კომისია განიხილავს და შესაბამის გადაწყვეტილებას მიიღებს“- განცხადა საოლქო კომისიის თავმჯდომარემ სალომე როდონაიამ.

მთავარი თემა სამეგრელოში

 კომენტარები სტატიაზე


დონორები და პარტნიორები

logo-sf logo-polonetis-daxmareba logo-rita logo-icfj logo-dc-east